Підстави надання додаткової соціальної відпустки працівникам, які мають дітей

Статтею 19 Закону України «Про відпустки» передбачено, що щорічна додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів надається:

1) жінці, яка має двох або більше дітей віком до 15 років;

2) жінці, яка має дитину-інваліда;

3) жінці, яка всиновила дитину;

4) одинокій матері;

5) батьку, який виховує дитину без матері (в тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі);

6) особі, яка взяла дитину під опіку;

7) одному з прийомних батьків.

За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

Таким чином, тривалість додаткових соціальних  відпусток збільшено: за однією підставою – 10 календарних днів та за двома підставами – до 17 календарних днів. Конкретна тривалість відпусток за двома підставами може визначатись колективними договорами установ, організацій освіти.

Прийомними батьками є особи, які взяли на виховання та спільне проживання дітей у прийомну сім’ю. Відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» прийомною сім’єю є сім`я, яка добровільно взяла із закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, від 1 до 4 дітей на виховання та спільне проживання.

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про охорону дитинства» та ст. 2 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» дитина — це особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно із законом, застосовуваним до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше.

Тому жінка, яка працює і має дитину-інваліда, всиновлену дитину, одинока мати, яка виховує дитину без батька, батько, який виховує дитину без матері, мають право на цю відпустку до досягнення дитиною повноліття.

Слід пам’ятати, що опікунами є особи, які взяли під опіку дитину віком до 14 років, з 14 до 18 років над дитиною встановлюється піклування.