Заміна щорічної відпустки грошовою компенсацією

Компенсація частини відпустки за бажанням працівника

Згідно з ч.4 ст. 24 Закону України «Про відпустки» за бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. При цьому,тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарних дні.

Наприклад, якщо бібліотекар навчального закладу має щорічну основну відпустку тривалістю 28 календарних днів, то за його бажанням за 4 календарних дні йому може бути надано грошову компенсацію.

Для педагогічних працівників умови заміни частини відпустки грошовою компенсацією передбачено Порядком надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 року №346.

Пунктом 5 вказаного Порядку визначено, що за бажанням керівних працівників навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічних, науково-педагогічних працівників та наукових працівників частина щорічної основної відпустки, якщо вона надається за 1996 — 1997 і наступні робочі роки, замінюється грошовою компенсацією за можливості забезпечення їх у відповідний період роботою. При цьому тривалість наданої педагогічному працівникові щорічної основної відпустки не повинна бути менша ніж 24 календарних дні.

У листі Міністерства соціальної політики України від 25.06.2014 року №248/13/116-14«Щодо надання компенсації за невикористану відпустку» також наголошується на тому що, за бажанням працівника після використання ним за робочий рік, за який надається відпустка, 24 календарних днів щорічної відпустки за решту днів невикористаної щорічної відпустки (в випадку педагогічних працівників — 32 календарних дні) йому може бути надано грошову компенсацію за умови забезпечення у цей період роботою.

Реалізувати своє право на компенсацію невикористаних днів щорічної відпустки працівник може в кожному робочому році після використання 24 календарних днів.

Для заміни частини відпустки грошовою компенсацією працівникові потрібно подати роботодавцеві відповідно заяву.

Варто звернути увагу на те, що заміні на компенсацію підлягають саме щорічна основна та додаткові відпустки. Тому, наприклад додаткова відпустка, яка надається відповідно до ч.1 ст. 20 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», грошовій компенсації не підлягає.

Юридичний відділ КМОППОіНУ