Щодо тривалості щорічної основної відпустки завідувача бібліотеки закладу загальної середньої освіти

До прийняття у 1996 році Закону України «Про відпустки» від 15.11.96 року в Україні відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 21.04.49 р. № 1577 працівникам науково-дослідних, навчальних і культурно-освітніх установ було установлено відпустки подовженої тривалості, зокрема, завідувачам бібліотек та їх відділень, бібліотекарям усіх найменувань, передбачалось надання щорічної відпустки тривалістю 24 робочих дні (тобто 28 календарних днів).

З дати набрання чинності Законом «Про відпустки» від 15.11.96 року для всіх категорій працівників, за винятком працівників, яким законодавством визначена більша тривалість щорічної основної відпустки, тривалість щорічної основної відпустки має становити 24 календарних дні.

Постановою Верховної Ради України «Про порядок введення в дію Закону України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 505 передбачено, що відпустки раніше встановленої загальної тривалості зберігаються за працівниками, які користувалися відпусткою більшої загальної тривалості, ніж визначена відповідно до законів та інших нормативно-правових актів України. Це гарантовано працівникам на весь час їх роботи на такому підприємстві, в установі, організації на посадах, професіях, роботах, що давало їм право на цю відпустку, та за наявності умов, за якими вона надавалася.

У разі зміни працівником посади, професії, роботи змінюються відповідно і його обов’язки, посадові права, трудові функції, кваліфікаційний рівень робіт, відповідальність. У зв’язку з цим, працівник, який змінив місце роботи (в тому числі за переведенням), посаду, професію, роботу або змінилися умови праці, за які надавалася відпустка раніше, не має права на використання відпустки, якою він користувався до введення в дію Закону «Про відпустки».

Якщо були змінені назви професій працівників у зв’язку з приведенням їх у відповідність до Класифікатора професій, назви підрозділів, відбулося переміщення працівників з одного підрозділу в інший і при цьому не були змінені посадові обов’язки, трудові функції, умови праці, працівники не втрачають право на відпустки, установлені їм до введення в дію Закону «Про відпустки».

Таким чином, працівник, який користувався до введення в дію Закону «Про відпустки» відпусткою більшої тривалості, має право на використання збереженої відпустки. Якщо завідувач бібліотекою, бібліотекар закладу загальної середньої освіти з 1996 року не змінював місце роботи та посаду, йому згідно з Постановою Верховної Ради України «Про порядок введення в дію Закону України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 505 гарантовано право на відпустку тривалістю, визначеною до набранням чинності Законом» «Про відпустки», тобто щорічну основну відпустку тривалістю 28 календарних днів.