Щодо видачі копії наказу про звільнення при розірванні трудових відносин

Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі» від 05.02.2021 № 1217 - IX внесено зміни до ст. 47 Кодексу законів про працю України, згідно з якими власник або уповноважений ним орган зобов’язаний в день звільнення видати працівникові копію наказу (розпорядження) про звільнення, провести з ним розрахунок у строки, зазначені у статті 116 Кодексу, а також на вимогу працівника внести належні записи про звільнення до трудової книжки, що зберігається у працівника.

Отже, відповідно до внесених змін завірену належним чином копію наказу необхідно видати працівнику при звільненні за будь-якої підстави звільнення, починаючи з 10.06.2021. 

До введення вищезазначеної зміни, копію наказу при звільненні працівника з ініціативи роботодавця видавали в обов’язковому, а з інших підстав (за власним бажанням, за угодою сторін тощо) – на вимогу працівника.