STOP ОБМЕЖЕННЮ ТРУДОВИХ ПРАВ НЕВАКЦИНОВАНИХ ОСВІТЯН

За інформацією, викладеною у ЗМІ, 22 вересня 2021 року Міністерство охорони здоров’я України ініціювало впровадження обов’язкових профілактичних щеплень проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, зокрема, для працівників закладів освіти.

Разом з тим, статтею 43 Конституції України передбачено, що кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Відповідно до статті 2-1 Кодексу законів про працю України будь-яка дискримінація у сфері праці, пряме або непряме обмеження прав працівників не допускається.

У пункті 7.3.1 Резолюції 2361 (2021) Парламентська асамблея Ради Європи закликає інформувати громадян про те, що вакцинація не є обов’язковою і що ніхто не може зазнавати політичного, соціального чи іншого тиску для проходження вакцинації, а також рекомендує забезпечити, щоб ніхто не піддавався дискримінації за те, що не пройшов вакцинацію.

Варто зазначити, що Дорожньою картою з впровадження вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, і проведення масової вакцинації у відповідь на пандемію COVID-19 в Україні у 2021 - 2022 роках, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я від 24.12.2020 № 3018, передбачено, що вакцинація від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні буде добровільною для усіх груп населення та професійних груп.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України № 14-рп/2004 від 7 липня 2004 року право на працю є невідчужуваним і по суті означає забезпечення рівних можливостей кожному для його реалізації.

Саме тому запровадження обов’язкових профілактичних щеплень проти гострої респіраторної хвороби COVID-19 для працівників порушуватиме їх право на працю призведе до зростання у трудових колективах напруги та соціальних протиріч.