МОН України надало роз’яснення щодо продовження дії контракту з педагогічними працівниками, яким виплачується пенсія за віком

Згідно із частиною другою статті 22 Закону України "Про повну загальну середню освіту" педагогічні працівники державних і комунальних закладів загальної середньої освіти, які досягли пенсійного віку та яким виплачується пенсія за віком, працюють на основі трудових договорів, що укладаються строком від одного до трьох років.

Відповідно до підпункту 2 пункту 3 розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону набрання чинності цим Законом стало підставою для припинення безстрокового трудового договору з педагогічними працівниками державних і комунальних закладів загальної середньої освіти, яким виплачується пенсія за віком, згідно з пунктом 9 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України. До 1 липня 2020 року керівники державних і комунальних закладів загальної середньої освіти зобов'язані були припинити безстрокові трудові договори з педагогічними працівниками таких закладів освіти, яким виплачується пенсія за віком, з одночасним укладенням з ними трудових договорів строком на один рік.

Міністерство освіти і науки України у листі від 26.03.2021 р. №4.5/660-21 «Щодо продовження дії контракту з педагогічними працівниками, яким виплачується пенсія за віком» вказало, що «після закінчення строку трудового договору з такими педагогічними працівниками можуть укладатися строкові трудові договори відповідно до абзацу третього частини другої статті 22 цього Закону. Закон не визначає кількість разів переукладення таких договорів. Питання щодо укладення та припинення строкових трудових договорів регламентовано статтями 24 та 36 Кодексу законів про працю України. Основні положення щодо змісту та порядку укладання строкового трудового договору визначені Положенням про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 року №170, та у типовій формі контракту з працівником, затвердженій наказом Мінпраці від 15 квітня 1994 року №23».

Таким чином, з працівниками пенсійного віку, з якими до 1 липня 2020 року було укладено строкові трудові договори строком на один рік, цьогоріч можуть укладатися строкові трудові договори строком від 1 до 3 років, як це передбачено абзацом третім частини 2 статті 22 Закону України «Про повну загальну середню освіту». В подальшу переукладення строкового трудового договору з такими працівниками може відбуватися необмежену кількість разів. При цьому, ватро звернути увагу на те, що строк трудового договору обумовлюється за взаємною згодою роботодавця та працівника.

Окрім того, нагадуємо, що відповідно до частини першої статті 57 Закону України «Про освіту» держава гарантує педагогічним працівникам виплату допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки. Слід пам’ятати, що у випадку, коли щорічна відпустка чи її частина не надається до звільнення, у тому числі і до звільнення у зв’язку з припиненням строкового трудового договору, а виплачується компенсація за невикористану відпустку, виплата грошової допомоги не здійснюється.

Згідно зі статтею 3 Закону України «Про відпустки» за бажанням працівника у разі його звільнення (крім звільнення за порушення трудової дисципліни) йому має бути надано невикористану відпустку з наступним звільненням. Датою звільнення в цьому разі є останній день відпустки. У разі звільнення працівника у зв'язку із закінченням строку трудового договору невикористана відпустка може за його бажанням надаватися й тоді, коли час відпустки повністю або частково перевищує строк трудового договору. У цьому випадку чинність трудового договору продовжується до закінчення відпустки.

Таким чином, працівникам, яких роботодавцем повідомлено про заплановане звільнення та які попередньо не використали щорічну відпустку, ватро подати заяву з посиланням на ст. 3 Закону України «Про відпустки» про надання щорічної відпустки. В такому разі їм в обов’язковому порядку має бути надано щорічну основну відпустку повної тривалості з продовженням чинності строкового договору до закінчення цієї відпустки та з виплатою оздоровчих.