Новації трудового законодавства: законопроект № 5388 позбавляє працівників профспілкового захисту

Антитрудовий законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо дерегуляції трудових відносин" за №5388 від 16.04.2021 суперечить низці міжнародних нормативно-правових актів, Конституції України, звужує права та гарантії працівників. Зокрема, законопроєктом пропонується:

  • Скасувати обов’язок погодження з профспілкою трудового договору з ініціативи роботодавця (законопроєктом скасовується необхідність отримання згоди виборного органу первинної профспілкової організації на звільнення працівників за ініціативою роботодавця у зв’язку з, наприклад, систематичним невиконанням трудових обов’язків, прогулом, появою на робочому місці у нетверезому стані.Це означає, що роботодавець зможе здійснювати звільнення «непотрібних» працівників за спрощеною процедурою).
  • Скасувати необхідність затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку.
  • Скасувати обов’язковість ведення графіків відпусток та письмового повідомлення працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого графіком терміну.
  • Застосовувати надурочні роботи без одержання дозволу профспілки;
  • Залучати працівників до роботи в вихідні дні без дозволу профспілки (за законопроєктом роботодавці матимуть право видавати накази про роботу працівників в вихідні дні без попереднього отримання дозволу виборного органу первинної профспілкової організації).
  • Скасувати обов’язковість погодження з профспілкою перенесення на інший періодщорічної відпустки за ініціативою власника або уповноваженого ним органу.
  • Розширити можливість укладення строкових трудових договорів (пропонується вилучити ч.2 ст. 23 чинного на сьогодні КЗпПУ, згідно з якою строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами).
  • Передбачити можливість встановлення у строкових договорах додаткових підстав їх припинення (законопроєктом надається можливість роботодавцеві встановлювати у строкових трудових договорах, укладених в письмовій формі, додаткові підстави для його припинення достроково, що суперечить Конвенції МОП 1982 року про припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця № 158).
  • Розширити перелік осіб, при прийнятті на роботу яких може встановлюватися випробування (законопроєктом № 5388 пропонується встановити, що випробування не встановлюється при укладенні трудового договору з неповнолітніми, вагітними жінками, особами, з якими укладається строковий трудовий договір до 12 місяців, з особами з інвалідністю, направленими на роботу відповідно до рекомендації МСЕК; в інших випадках, передбачених законодавством. Це означає, що встановлення випробування дозволятиметься при прийнятті на роботу молодих робітників після закінчення ЗПТО; молодих спеціалістів після закінчення ЗВО; осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби; осіб, обраних на посаду; переможців конкурсного відбору на заміщення вакантної посади; осіб, які пройшли стажування при прийнятті на роботу з відривом від основної роботи; одиноких матерів, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю; осіб на тимчасові та сезонні роботи; внутрішньо переміщених осіб).
  • Розширити підстави для застосування надурочних робіт (застосування надурочних робіт допускатиметься, окрім випадків передбачених законодавством, також і у виняткових випадках, що визначатимуться трудовим договором, укладеним у письмовій формі, та/або колективним договором).

Профспілка освітян Києва вимагає не допустити прийняття законопроєкту № 5388 як такого, що суперечить низці міжнародних нормативно-правових актів, Конституції України, звужує права та гарантії працівників. У випадку ігнорування цієї вимоги спілчани  застосують всі можливі заходи для захисту прав та інтересів людини праці, у тому числі - страйк!